Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
34 23. mai 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.55166 Ernei, pentru extinderea bazei sportive din localitatea Ernei.
33 20. mai 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”.
32 19. mai 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui.
31 18. mai 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
30 28. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
29 19. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2022.
28 14. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.22/29.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”.
27 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr.134/05.04.2022 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
26 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
25 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul II al anului școlar 2021-2022.