Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
8 20. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Ernei nr.44/24.09.2020.
7 14. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr.37/2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul SMIDS Mureș, pentru comuna ERNEI din zona 2 Târgu Mureş.
6 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
5 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei.
4 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Ernei în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice notariale în comuna Ernei, județul Mureș.
3 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.
2 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020.
1 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității.