Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
18 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020
17 24. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.
16 22. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924.
15 18. martie 2021. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei.
14 17. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei.
13 23. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gabor Mihaly.
12 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ernei..
11 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul comunei Ernei, județul Mureș.
10 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”.
9 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.