Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
46 28. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
45 28. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
44 22. iunie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Ernei nr.61/24.11.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Comuna Ernei, Satul Ernei, Nr. 438-439, județul Mureș și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALIATATEA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.
43 20. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”.
42 20. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”.
41 20. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei a unor bunuri imobile, având categoria de folosință drumuri, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.
40 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind achiziția în domeniul public al Comunei Ernei a imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.55166 Ernei, pentru extinderea bazei sportive din localitatea Ernei.
39 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Ernei, în vederea valorificării.
38 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.48/29.10.2020 privind alegerea membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ernei.
37 2. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Molnár Attila.