Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
31 18. mai 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
30 28. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
29 19. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2022.
28 14. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.22/29.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”.
27 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr.134/05.04.2022 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
26 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
25 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul II al anului școlar 2021-2022.
24 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2022.
23 29. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”.
22 23. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ernei zona S–E–Reglementare zonă de servicii și zonă de locuire”, beneficiar SC Mordia Impex SRL.