Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
41 20. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei a unor bunuri imobile, având categoria de folosință drumuri, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.
40 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind achiziția în domeniul public al Comunei Ernei a imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.55166 Ernei, pentru extinderea bazei sportive din localitatea Ernei.
39 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Ernei, în vederea valorificării.
38 16. iunie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.48/29.10.2020 privind alegerea membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ernei.
37 2. iunie 2022. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Molnár Attila.
36 24. mai 2022. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
35 23. mai 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal PUZ Ernei strada 5, Comuna Ernei, fn, jud. Mureș, Reglementare zona, parcelare pentru case de locuit”, beneficiar Blaga Mihai și alții.
34 23. mai 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.55166 Ernei, pentru extinderea bazei sportive din localitatea Ernei.
33 20. mai 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”.
32 19. mai 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui.