Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
14 17. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei.
13 23. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gabor Mihaly.
12 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ernei..
11 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul comunei Ernei, județul Mureș.
10 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”.
9 17. februarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
8 20. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Ernei nr.44/24.09.2020.
7 14. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr.37/2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul SMIDS Mureș, pentru comuna ERNEI din zona 2 Târgu Mureş.
6 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
5 12. ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei.