Data Proiecte de hotărâri cu caracter normativ
20. noiembrie 2020. Anunt consultare publică si proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
27. august 2020. anunt consultare publică si proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Ernei, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului
15. iunie 2020. Anunț și proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
12. iunie 2020. Anunț și proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.
12. iunie 2020. Anunț și proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Dumbrăvioara în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
28. aprilie 2020. Anunț și proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de stabilire a modului de eliberare a Acordului/Autorizației administratorului drumului pentru racordare la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Ernei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi”.
23. martie 2020. Anunț și proiect de hotărare pt. aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor spec. pe anul 2021 .pdf
25. februarie 2020. Anunț și proiect de hatărâre privind aprobare PUZ “Parcelare ansamblu de loturi cu funcțiune mixtă de comerț, servicii, industriale și depozitare”, loc.Ernei, nr.587, 588, 589, com.Ernei, jud.Mureș, beneficiar SC Sassy SRL.
14. februarie 2020. Anunț și proiect de Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă
12. februarie 2020. Anunț și proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Hală de producție SC Tetronic SRL