Data Proiecte de hotărâri cu caracter normativ
8. septembrie 2023. Anunț consultare publică + materiale aprobare PUZ Ernei SC Orga Serv Invest SRL
26. mai 2023. Anunț + materiale delegare CJM pentru depunerea cererii de finanțare pentru microbuze verzi
22. mai 2023. Anunț + materiale aprobare PUZ Stabilire Reglementări urbanistice realizare parc logistic, beneficiar SC ROMUR SA
21. martie 2023. Anunț consultare publică + materiale aprobare indexare taxe și impozite cu rata inflației
14. martie 2023. anunt elaborare act administrativ + materiale avizare Documentație de delegare temporară
14. martie 2023. anunt elaborare act administrativ + materiale avizare Documentație de delegare a gestiunii a serviciilor de salubrizare
28. februarie 2023. Anunț + Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Ernei pe anul 2022, pentru activităţi non-profit de interes local
17. ianuarie 2023. Anunț + proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Târgu Mureș în context metropolitan – Orizont 2030
17. ianuarie 2023. Anunț + materiale aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Târgu Mureș – Orizont 2030
17. ianuarie 2023. Anunț + Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Ernei, prin Consiliul Local al Comunei Ernei, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Mun. Târgu Mureș, Mun. Reghin, Orașelor Iernut, Luduș, Ungheni, și comunelor Bogata, Cuci, Cristești, Gornești, Ogra, Petelea, Sângeorgiu de Mureș, Sânpaul, în vederea constituirii Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Feroviar ”Tren Metropolitan Mureș”.