Data Proiecte de hotărâri cu caracter normativ
29. august 2019. Memoriu, RLU, PUG – Săcăreni
29. august 2019. Memoriu, RLU, PUG – Sîngeru de Pădure
29. august 2019. Memoriu, RLU, PUG – Dumbrăvioara
29. august 2019. Memoriu, RLU, PUG – Ernei
29. august 2019. Anunt și materiale aprobare actualizare PUG și RLU comuna Ernei