Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Primarului
1 22. decembrie 2020. Proiect de dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020.