Data Raport de activitate
12. septembrie 2019. raport de activitate