Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
72 25. februarie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie pentru familia domnului C. D. G.
71 25. februarie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie pentru familia doamnei F. M.
70 25. februarie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie pentru familia domnului M. R.
69 22. februarie 2022. Dispoziție privind majorarea salariului lunar al domnului D. Gy. având funcția contractuală de Șef S.V.S.U., ca urmare a trecerii la gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
68 22. februarie 2022. Dispoziție privind majorarea salariului lunar al doamnei S. E. E. ca urmare a trecerii la gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
67 18. februarie 2022. Dispoziție privind rectificarea bugetului local inițial al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
66 16. februarie 2022. Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnului N. S.
65 11. februarie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizația lunară pentru doamna Gy. C.
64 10. februarie 2022. Dispoziția privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 la Dispoziția nr.342/24.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada 01.12.2021-31.03.2022, precum și stabilirea dreptului la supliment pentru energie.
63 9. februarie 2022. Dispoziția privind rectificarea actului de căsătorie nr.5 din 18.04.2005 Ernei privind pe I. Ș. și A. Zs.