Dátum
2021. február 25. 14/25.02.2021 es számú Határozat Gabor Mihaly helyi tanácsos úr mandátuma megszűnésének megállapításáról.
2021. február 25. 13/25.02.2021 es számú Határozat két helyi tanácsos kijelöléséről, akik részt vesznek a Nagyernye község főjegyzője egyéni szakmai teljesítményét felmérő bizottságban.
2021. február 25. 12/25.02.2021 es számú Határozat a Maros megyei Nagyernye község területén található informális (nem szabályszerűen létrejött) telepeket azonosító, ezek helyzetét felmérő, a szükséges intézkedéseket meghatározó munkacsoport megalakításáról.
2021. február 25. 11/25.02.2021 es számú Határozat a Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesület alapító okirata és alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról.
2021. február 25. 10/25.02.2021 es számú Határozat Marosszentanna községnek a Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyásáról.
2021. február 19. Összehívó a 2021 februar 25-i soros ülésre.
2021. február 6. 2021 január 27-i 9-es számú HATÁROZAT a Nagyernye község tanácsa által elfogadott 2020.09.24/44-es határozat visszavonásáról
2021. február 6. 2021 január 27-i 8-as számú HATÁROZAT arról, hogy módosítják a 2019. évi 37. számú tanácsi határozat 2. számú mellékletét, amely a municípiumi hulladék valamint a Maros megyére vonatkozó integrált municípiumi szolid hulladékmenedzsment rendszer (SMIDS) köztisztasági szolgáltatásainak részét képező egyéb hulladékmennyiség begyűjtésére és elszállítására vonatkozó dokumentációjának jóváhagyásáról szól, a Marosvásárhely 2. övezetéhez tartozó Nagyernye község részére.
2021. február 6. 2021 január 27-i 7-es számú HATÁROZAT Nagyernye község tanácsa ülésvezető elnökének megválasztásáról
2021. február 6. 2021 január 27-i 6-os számú HATÁROZAT Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő fix aktívák újraértékelési jelentésének jóváhagyásáról valamint Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő javak leltári értékének kiigazításáról.