Dátum
2020. február 19. 12/19.02.2020 – es számú Határozat a súlyosan fogyatékos személyek gondozóinak tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 2019 második félévére vonatkozóan.
2020. február 19. 11/19.02.2020 – es számú Határozat egyes állások átminősítéséről és Nagyernye község polgármesterének szakapparátusára vonatkozó, a 2019.08.29/41-es, utólag módosított és kiegészített helyi tanácsi határozattal jóváhagyott állásjegyzék módosításáról.
2020. február 19. 10/19.02.2020 – es számú Határozat a Nagyernye község köztulajdonában levő erdőkből értékesítési célból 2020-ban kitermelésre kerülő lábon álló famennyiség jóváhagyásáról, az értékesítés módjának és az eladási árnak a jóváhagyásáról.
2020. február 19. 9/19.02.2020 – es számú Határozat Fehéregyháza község csatlakozásának jóváhagyásáról a Szászrégen Kistérségi Fejlesztési Övezet Egyesülethez.
2020. február 19. 8/19.02.2020 – as számú Határozat, amellyel jóváhagyják Nagyernye községnek, mint a Maros menti Partnerség Leader Egyesület tagjának a hozzájárulását 2020-ra.
2020. február 19. 7/19.02.2020 – es számú Határozat a Nagyernye község költségvetéséből 2020-ra nyújtható vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélése céljából benyújtott pályázatok és iratcsomók kiválasztását végző bizottság létrehozásáról.
2020. február 19. 6/19.02.2020 – os számú Határozat Nagyernye község költségvetéséből az egyházaknak és a sporttevékenységekre 2020-ra nyújtható, vissza nem térítendő finanszírozás éves programjának jóváhagyásáról.
2020. február 19. 5/19.02.2020 -ös számú Határozat a helyi költségvetés jóváhagyásáról 2020-ra.
2020. január 29. 4/29.01.2020 -es számú Határozat a helyi érdekeltségű munkálatok vagy a helyi akcióterv jóváhagyásáról 2020-ra, azoknak a feltételeknek a meghatározásáról, amelyek mellett, a 2001/416-os törvény alapján javadalmazás nélküli közösségi munkát végezhetnek azok a felnőtt, munkaképes személyek, akik garantált minimáljövedelemben részesülnek illetve azok, akik bűncselekményt követtek el és esetükben ilyen értelmű bírósági végzés van érvényben.
2020. január 29. 3/29.01.2020 -as számú Határozat Nagyernye község kockázati tervének aktualizálásáról.